++++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นด้วยครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ++++

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2557)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557

คู่มือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

คู่มือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

 
 คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

Copyright (C) Information Technology KhonKaen Technical College 2006
Webmaster : Mr.Jumroon Kapkraikaew E-mail : jumroonk@gmail.com
Evaluation Khon Kaen Technical College Tel : 0-4322-1290 ต่อ 28